วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

"นพดล" ติงรัฐบาลทำปรองดองช้า-เวลาเหลือน้อย


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการที่รัฐบาลจะตั้งกรรมการปรองดองนั้น ส่วนตัวเห็นว่าการปรองดองในชาติเป็นเรื่องที่ควรทำนานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังขาดรูปธรรมที่จับต้องได้ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากเห็นและจะได้ประโยชน์จากความปรองดอง ตนเคยเสนอแนวคิดเรื่องปรองดองซัมมิท โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญต่างๆและคู่ขัดแย้งมาร่วมในกระบวนการเปิดอกคุยกันอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง เมื่อรัฐบาลคิดจะเริ่มทำ ก็ขอให้ทำจริงและให้เกิดผลจริง และต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก ถ้าทำจริงและทำถูก คงได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ตนมีคำถามฝากถึงรัฐบาลในเรื่องนี้ว่า

1. มีการรัฐประหารไปร่วม 3 ปีแล้ว ทำไมพึ่งมาเริ่มทำเรื่องปรองดอง ทั้งๆที่เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารในปี 2557 หลายฝ่ายรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเรียกร้องเรื่องการปรองดองมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีการตอบสนอง รัฐบาลจริงจังแค่ไหนในเรื่องนี้ เพราะเวลาตามโรดแมปเหลือน้อยแล้ว

2. รัฐบาลเข้าใจเรื่องปรองดองอย่างไร? ทำอย่างไรจะให้คู่ขัดแย้งเข้าใจความหมายของคำว่าปรองดองให้ตรงกัน

3. สาเหตุของความไม่ปรองดองเกิดจากอะไร? คนในสังคมเข้าใจตรงกันหรือยัง?

4. การที่รัฐบาลจะตั้งกรรมการปรองดองนั้น รัฐบาลควรทำตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือกรรมการในการสร้างความปรองดอง และไม่ทำตัวเป็นคู่ขัดแย้งเองใช่หรือไม่? ที่ผ่านมารัฐบาลยึดแนวทางนี้หรือไม่?

5. การเลือกปฏิบัติสองมาตรฐาน การไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชน การไม่เคารพกฎหมายหรือหลักนิติธรรม ความแตกแยกทางการเมืองมีอยู่ในสังคมไทยหรือไม่? และจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความปรองดอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น