วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

"สุรพงษ์" เผยต่างชาติจับตาคสช.ใกล้ชิด-แนะรัฐให้ความเป็นธรรมเพื่อประเทศเดินหน้า


นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า ขอให้รีบทำหน้าที่ของพวกท่านให้ดีที่สุด มีความเป็นกลางและเป็นธรรมให้มากที่สุด คิดไปในทางสร้างสรรค์เพื่อบ้านเพื่อเมืองก็แล้วกัน เพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็ฝากความหวังไว้กับ ป.ย.ป. และเชื่อว่านานาชาติก็กำลังจับตามองอยู่อย่างใกล้ชิด และเขาก็คงจะรายงานกลับไปยังเมืองหลวงของพวกเขาแล้วครับ ว่า ท่านนายกฯประยุทธ์และรองนายกฯประวิตร กำลังเดินหน้าประเทศไทยเราไปในทิศทางใด ฝ่ายการเมืองและกลุ่มการเมืองเสียงส่วนใหญ่ต่างก็ออกมาขานรับสนับสนุนกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังคิดจะทำการปรองดองขึ้นในประเทศอยู่ในขณะนี้ ก็มีบ้างบางกลุ่มที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยบ้าง ตั้งแง่ตั้งประเด็นทั้งที่เป็นประโยชน์และไร้สาระกันไปบ้างก็มี ก็ไม่ว่ากัน ก็ขอให้ คสช. เดินหน้าทำไปในแนวทางที่ประชาชนให้การยอมรับได้และบ้านเมืองจะได้ก้าวพ้นและกลับคืนสู่ความสงบ เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย เกิดความเป็นธรรม ทุกคนเคารพกฎหมาย สันติสุขเกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง สังคมโลกก็จะให้การยอมรับรัฐบาลไทยในอนาคตได้ การค้าขายการส่งออกการลงทุน ความสัมพันธ์กับนานาชาติก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เสียที ไทยเรากลับมาเป็นประชาธิปไตยที่สังคมโลกต่างให้การยอมรับและผู้นำประเทศต่างๆที่เป็นประชาธิปไตยก็จะเกิดความเชื่อมั่น และจะได้เดินทางกลับเข้ามาเยือนประเทศไทยเรา มีการหารือทวิภาคีระหว่างกัน มีข้อตกลงทางการค้าเสรีขึ้นระหว่างกันให้มากที่สุด และส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้เร็วที่สุด เศรษฐกิจของไทยเราจะได้กระเตื้องฟื้นกลับขึ้นมา คนไทยจะได้มีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ เราควรหันกลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของอาเซียนอย่างแท้จริง เราเสียเวลาและเสียโอกาสกันไปมากแล้ว จึงอยากขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรู้จักเสียสละ ลดทิฐิ ให้อภัย และลืมสิ่งต่างๆที่ผ่านๆมากันบ้าง เราก็จะก้าวผ่านปัญหาบ้านเมืองกันไปได้อย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น