วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" เตือนรัฐทุจริตทำลายภาพลักษณ์ประเทศ แนะทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบคอรัปชั่น


นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณปี 2561 โดยขาดดุลถึง 450,000 ล้านบาท แล้วยังจะมีงบประมาณกลางปี 2560 ออกมาอีก 1.9 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้รัฐบาลงบประมาณขาดดุลตั้งแต่เข้ามา 2.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจแต่ประชาชนกลับไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่อย่างไร และยังเดือดร้อนกันอย่างมาก ทำให้ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณถูกทางหรือไม่ อีกทั้ง องค์กรเพื่อความโปร่งใส (ทีไอ) จัดอันดับการทุจริตในไทยอยู่ที่ 101 จาก 176 ประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการปฏิรูปแต่อย่างใด ทำให้ตอกย้ำว่าการใช้จ่ายที่ผ่านมาจะมีความโปร่งใสเพียงใด เป็นสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวทั้งๆที่รัฐใช้เงินไปมหาศาลใช่หรือไม่? นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายซื้อยุทโธปกรณ์จำนวนมาก ซึ่งไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือเสริมสร้างความสามารถแข่งขันให้กับประเทศเพิ่มขึ้นแต่อย่างไร ดังนั้นในภาวะการเมืองที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในสภา จึงอยากให้สังคมช่วยกันตรวจสอบการทุจริต เพราะหากดัชนีความโปร่งใสที่ทำโดยองค์กรระหว่างประเทศลดลงขนาดนี้ ย่อมแสดงถึงการทุจริตคอรัปชั่นที่เพิ่มมากขึ้น ขนาดข้าราชการระดับสูงยังมีข่าวว่าไปขโมยรูปในต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบภาพลักษณ์ประเทศได้

1 ความคิดเห็น:

 1. .
  "เพื่อไทย" เตือน รัฐ ทุจริต

  งบ ประ มาณ ปี 2561
  ขาดดุลถึง 4.5 แสนล้านกว่า
  งบประมาณกลางปีนี้ ออกมา
  1.9 แสนล้านค่า คา ท่อ ค้าง

  2.3 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบ
  รวม 3 ปี ติดลบ งบบาน ถ่าง
  176 ประ เทศ ถูก จั ด ว า ง
  101 ท้าย ตาราง ทุจริต ไทย
  .
  สามัญชน
  ๒๙ มกราคม ๑๕๖๐
  .
  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
  🐞🐔🐸🐠🐬🍀🌀
  คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย
  รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
  .
  "เพื่อไทย" เตือนรัฐทุจริตทำลายภาพลักษณ์ประเทศ แนะทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบคอรัปชั่น
  tv24 - วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560
  .

  ตอบลบ