วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" ร้องค้านยึดทรัพย์-ยืนยันไม่ทุจริต


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ ศาลปกครอง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังการไต่สวนของศาลปกครองว่า วันนี้มารับฟังการไต่สวนจากที่ตนขอศาลทุเลาการยึดทรัพย์ตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการไต่สวนเบื้องต้น โดยศาลให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำคำชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งประเด็นหลักได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนและคดีอาญาที่ยังไม่สิ้นสุด เพราะหากถูกยึดทรัพย์ในระหว่างนี้จะเป็นความเดือดร้อนอย่างมาก เป็นเรื่องที่ทุกข์ใจและเศร้าใจ อีกทั้งไม่ใช่เพียงลำพังตนที่จะเดือดร้อน แต่ยังส่งผลให้เดือดร้อนไปถึงครอบครัวด้วย

เมื่อถามว่ามีอะไรจะชี้แจงต่อศาลเพิ่มหรือไม่? นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอว่า "ความจริงก็มีเยอะ ยากที่จะพรรณนา วันนี้เป็นความลำบากใจ เป็นความทุกข์ที่ได้รับจนบรรยายไม่ออก เจอหนี้ก้อนโตมหาศาล ที่เรียกว่าชั่วชีวิตไม่มีทางใช้หมด และยังเจอเรื่องทรัพย์สิน ถ้าไม่ชำระก็จะถูกยึดอายัดทรัพย์ต้องขายทอดตลาด เหมือนคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นเรื่องที่หนัก ขอพูดสั้นๆแค่นี้ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรแล้ว"

ด้าน นายนพดล หลาวทอง ทนายความของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่า ศาลปกครองยังไม่กำหนดกรอบเวลาพิจารณาคดี โดยยังอยู่ในกระบวนการขอความคุ้มครองอยู่ อย่างไรก็ตามศาลได้ให้ฝ่ายผู้ถูกฟ้องทำคำชี้แจงเพิ่มเติมมาภายใน 30 วัน ส่วนฝ่ายผู้ร้องจะทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมถึงความเดือดร้อนจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการถูกบังคับในการพิจารณาคดีเพิ่มเติม

เมื่อถามว่าขณะนี้ขั้นตอนการยึดทรัพย์ของกระทรวงการคลังไปถึงไหน? นายนพดล หลาวทอง กล่าวว่า อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะส่งเรื่องให้กับกรมบังคับคดีดำเนินการ แต่ระหว่างนี้รอการพิจารณาของศาลในส่วนการทุเลาบังคับคดีก่อน

ส่วนเหตุที่ฟ้องกระทรวงการคลัง นายนพดล หลาวทอง กล่าวว่า เพราะเป็นผู้ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ให้ชดใช้เงินจากการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การบริหารงานในทางนโยบาย ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถให้ชดใช้เงินได้ และยังไม่เคยปรากฏในการบริหารราชการแผ่นดินไทยมาก่อน ที่ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารนโยบายต้องรับผิดชอบ ซึ่ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือทุจริต รวมทั้งการออกคำสั่งเป็นการตั้งคณะขึ้นมาพิจารณาเอง ตัดสินเอง และยังไม่ผ่านกระบวนการของศาลหรือหน่วยงานใด และการกำหนดค่าเสียหายก็ไม่ชอบด้วยกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ของกฎหมายต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น