วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

"ภูมิธรรม" เตือนรัฐหยุดคุกคาม "ยิ่งลักษณ์"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"อย่าให้การทำงานที่ไร้มาตรฐานมาคุกคามเสรีภาพของสุจริตชน" ...จากการที่ เจ้าหน้าที่ทหาร/ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจำนวนหนึ่ง ปรากฎตัวติดตามและถ่ายรูปอดีตนายกรัฐมนตรีและบุตรชายในช่วงวันหยุดพักผ่อนส่วนตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่า เพื่อมาดูแลและอารักขา เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งดี หากทำตามมาตรฐานที่โลกเขาพึงกระทำต่ออดีตผู้นำเขาในฐานะผู้เคยสร้างผลงานและคุณความดีให้ประเทศ

แต่การได้รับทราบและเห็นภาพข่าวการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างชัดเจน จะเห็นว่าเป็นการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพและไร้มาตรฐาน ในการติดตามดูแลผู้นำตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกัน สิ่งสำคัญ ในการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องยึดมั่นในหลักความมั่นคงปลอดภัยและการให้เกียรติอย่างเหมาะสมต่ออดีตผู้นำที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของพวกตน อยากให้รัฐบาลพึงยึดถือและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของตนปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน

สิ่งที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ต้องการ ไม่ได้มีสิ่งใดมากไปกว่าการปฏิบัติต่อท่านเฉกเช่นพลเมืองไทยผู้สุจริตที่พึงได้รับเคารพและคุ้มครองในอิสรภาพและเสรีภาพเยี่ยงพลเมืองไทยพึงได้รับ มิใช่การกระทำที่ในสายตาของคนทั่วไปเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้ นอกจากสรุปว่า..

คือการคุกคามอย่างเปิดเผย ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลและความปรารถนาที่จะให้เกิดความปรองดองไม่ได้รับการเชื่อถือในสายตาทุกคน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น