วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

"ชวลิต" แนะรัฐ ปรองดองจะสำเร็จต้องรับฟังความเห็นต่าง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการปรองดองจนเป็นกระแสหลักในสังคม เพราะปัญหาสุกงอมเต็มที่ ซึ่งตนได้ติดตามและให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้อง เพราะความเห็นจะมีหลากหลาย ผู้รับผิดชอบต้องอดทนที่จะรับฟังความเห็นต่าง และควรได้น้อมนำพระธรรมเทศนา "ขันติบารมีกถา" ในวันบำเพ็ญสตมวาร มาปฏิบัติ ก็จะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ประการสำคัญใคร่ขอร้องทุกภาคส่วนแม้กระทั่งรัฐบาลอย่าเพิ่งกำหนดเงื่อนไข หรือลงรายละเอียดก่อนการพูดคุย ขอให้เห็นพ้องในหลักการปรองดองร่วมกันก่อน จากนั้นค่อยฟังความเห็นแต่ละฝ่ายในรายละเอียด
   
นายชวลิต กล่าวอีกว่า หากดูการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ประสบความสำเร็จ ล้วนเกิดจาก
รัฐบาลในขณะนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด ตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ก็ทำได้ เพราะการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็มีการศึกษามามากมายหลายคณะ สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ความจริงขณะนี้ได้เห็นตัวอย่างการพิจารณากฎหมายสำคัญ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาใน สนช. หลายฉบับ สามารถพิจารณาเสร็จ 3 วาระรวดได้ในวันเดียว เช่น การแก้ไข รธน.ฉบับชั่วคราว และการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ เป็นต้น จะเห็นว่า ถ้าตั้งใจจริงก็สามารถทำได้ ตนยังคิดไปไกลว่า การพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่วางโรดแมปไว้ อาจกำหนดเวลาให้แคบเข้า โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ทันงานสำคัญก็สามารถทำได้ ตนเชื่อว่า ไม่มีอะไรทำไม่ได้ ถ้าตั้งใจจริง ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ทำงานสำคัญสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น