วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

"สุรพงษ์" แนะคสช.ตั้งพรรค-ลงเลือกตั้ง หากอยากเป็นรัฐบาล


นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังการเดินหน้าปฎิรูปประเทศโดย คสช. และตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้ขึ้นมาวางและกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเร่งสร้างความปรองดองขึ้นในชาติ ซึ่งดูเหมือนรัฐบาล คสช. ได้คิดเอง ทำเอง และเข้าใจเอง ทั้งหมด จนท่านนายกฯประยุทธ์ ก็มั่นใจตนเองมากๆว่าประเทศไทย 4.0 ของท่านจะสัมฤทธิ์ผล นำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ตามที่พวกท่านวาดหวังเอาไว้นั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียของและจะได้พิสูจน์ว่าพวกท่านคิดได้ถูกต้องและเป็นวิถีทางที่พวกท่านคิดว่าเยี่ยมยอด นำพาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปข้างหน้าได้นั้น ก็อยากขอให้ท่านได้จัดตั้งพรรคการเมือง และเชิญชวนรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. เข้าร่วมพรรค และส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญใหม่ และตามโรดแมป ก็จะทำให้ ประชาชนที่อยากให้พวกท่านบริหารบ้านเมืองต่อก็จะได้มีโอกาสเลือกพวกท่านกลับเข้ามาบริหารประเทศ และอย่างน้อยก็จะได้เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ท่านคิดเอาไว้นั้นถูกต้องหรือไม่? พรรคการเมืองอื่นๆหรือรัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งและเข้ามาบริหารรัฐ ก็จะได้สบายใจ และไม่ต้องตะขิดตะขวงใจที่จะเดินตามหลักการยุทธศาสตร์ที่พวกท่านได้กำหนดและวางแนวทางเอาไว้อยู่ในขณะนี้ จะดีไหม? ก็ขอให้ท่านมาช่วยพิสูจน์กันเพราะเชื่อว่าเสียงประชาชนคงจะให้การสนับสนุนท่านนายกฯประยุทธ์เยอะมาก เพราะเห็นมีคนชื่นชมและชื่นชอบท่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านนายกฯและผมก็ถือว่าพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกัน และเรียนวิชาเรขาคณิตมาเช่นกันก็ย่อมมีความจำเป็นซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) กัน เพราะอย่างน้อยอีก 5 ปีข้างหน้า ถ้าหากพรรคของท่านนายกฯประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งก็จะได้ไม่เสียของ และท่านก็จะได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการบริหารงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่พวกท่านได้ร่วมกันยกร่างขึ้นอยู่ในขณะนี้ และท่านก็จะไม่มี ม.44 มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานหรือบริหารงานของท่าน ก็จะได้รู้ว่ามันยากหรือง่ายกว่ากันสักเพียงใดบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น