วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" อวยพรวันเด็ก หนุนเยาวชนก้าวทันความเปลี่ยนแปลง


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับงานวันเด็กในปีนี้ว่า "เด็กๆ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ก็อยากให้น้องๆได้ศึกษาค้นคว้า และตั้งใจเรียน โดยวันนี้การเรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแล้ว เรามีโลกที่พัฒนา และก้าวไปในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบของเทคโนโลยี ก็อยากให้เด็กๆ ศึกษาในทุกๆรูปแบบ เพื่อให้ทันกับโลกที่ก้าวและเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า และสุดท้าย อยากให้เยาวชนได้รู้จักถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งยึดถือคุณธรรมไว้ประจำใจด้วย ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น