วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" รำลึกวันครู ยกย่องมีเกียรติ-แนะรัฐหนุนเพิ่มรายได้ครูเก่ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

16 มกราคม วันครู

เราแทบทุกคนเติบโตขึ้นมาได้นอกจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแล้ว เรายังมีคุณครูที่ช่วยอบรมบ่มเพาะด้วยใจเมตตาต่อศิษย์ ให้วิชาความรู้ ให้คำสอน ให้แนวทางปฏิบัติ ให้อนาคต ด้วยมุ่งหวังให้ศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ หากเปรียบชีวิตเล็ก ๆ ของลูกศิษย์เป็นต้นกล้าแล้ว ครูก็คือผู้บ่มเพาะให้ต้นกล้านั้นเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา เสมือนกับชีวิตของคน ๆ หนึ่งที่สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติค่ะ

การเป็นครูซึ่งนับว่าเป็นผู้ให้โดยไม่เคยหวังผลตอบแทนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยค่ะ  ดังนั้น อาชีพครูในฐานะผู้บ่มเพาะอนาคตของชาติจึงสมควรถูกยกย่องให้มีเกียรติ อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจเรื่องรายได้ เพื่อให้คนเก่งมาเป็นครูมากขึ้น ที่สำคัญเราควรส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ด้วยการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาครูและการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามควบคู่กันไปด้วยค่ะ

ในโอกาสวันครูแห่งชาติปีนี้ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีและร่วมระลึกในพระคุณครูผู้ซึ่งเสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น