วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

"วรวัจน์" เผย นิสิต-นักศึกษามีสิทธิ์ชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้ครับ การใช้ระเบียบ กฏ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องคำนึงถึงในส่วนนี้ด้วย

ทำไป ระเบียบนั้น ก็ไม่มีผล และอาจจะผิด ม.157 ได้อีกด้วย ดูให้พองามก็พอครับ

อำนาจอธิปไตย เป็นของ ปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทุกคน มีหน้าที่ พิทักษ์ รักษา ประชาธิปไตย เท่าเทียมกันครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น