วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

“วิชาญ” เตือนนายกฯ ทบทวน แก้ไข พ.ร.บ.กทม. ชี้ อาจเกิดปัญหาดูแลไม่ทั่วถึง


นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี กล่าวถึง กรณีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ท้องถิ่น 6 ฉบับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตนอยากถามไปยังนายกรัฐมนตรีว่าท่านทราบหรือไม่ว่าร่าง พ.ร.บ. กทม. (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ฉบับนี้มีการแก้ไขโดยยกเลิก สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) แถมลดจำนวน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ลง

นายวิชาญ กล่าวว่า ทั้งนี้เพราะดูจากเนื้อหาแล้วทำให้เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ของรัฐบาลชุดนี้กลับทิ้งประชาชน คน กทม. ไว้ข้างหลัง อาทิเช่น เดิมให้มี ส.ก. อย่างน้อยเขตละ 1 คน โดยคำนึงถึงจำนวนประชากรเป็นหลักเช่น เขตสายไหม ประชากร 200,000 คนก็มี ส.ก. ในพื้นที่ดังกล่าว 2 คน แต่วันนี้กลับถอยหลังเข้าคลอง โดยให้มี ส.ก. เขตละ 1 คนเท่านั้นซึ่งในทางปฎิบัติ ทำให้ประชาชนไม่สามารถมีโอกาสเข้าถึงส่วนราชการได้ เพราะเขตใหญ่มีประชากร 200,000 คน แต่กลับมีตัวแทนแค่ 1 คน ส่วนเขตสัมพันธวงศ์ มีประชากรไม่ถึง 25,000 คน ก็มี ส.ก. 1 คนแค่คิดก็ผิดตรรกะการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว

นายวิชาญ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กทม. มี 50 เขต มาถึง 20 ปี ไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนตามประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชน ใน กทม. ในด้านการให้บริการทำให้การดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง

"นอกจากนี้ตนไม่ทราบว่า นายกรัฐมนตรี รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. กทม. ฉบับนี้ซับซ้อนยากต่อการเข้าใจของประชาชนไว้หลายประเด็น เช่น สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ที่ดูเหมือนจะคงไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ แต่เมื่อไปดู มาตรา 25 วรรค 2 จะเห็นว่า ซับซ้อนไม่เกิดความชัดเจน ซึ่งแปลความก็คือ บัญญัติให้เป็นการยกเลิก ส.ข.(แช่แข็ง) ไปโดยปริยาย ทั้งๆที่ ส.ข. คือ ผู้ประสานงาน และช่วยเหลือราชการได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ ตนเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ คงไม่ทราบในประเด็นเหล่านี้แน่นอน ตนจึงเข้าชี้แจงและนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในวันนี้ และอยากเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ เรียกเรื่องนี้กลับมาทบทวนดู ซึ่งไม่ทราบว่ามีใครไปทำให้เกิดความสับสนและให้หลงประเด็นหรือไม่?" นายวิชาญกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น