วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

“นพดล” ถาม “รัฐบาล คสช.” ลดงบด้านการศึกษา แล้วจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร


#TV24 นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าตนเห็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปการศึกษาในบางเรื่อง และเข้าใจว่าเป็นงานยาก แต่ถ้าเอาจริงก็มีทางสำเร็จ แต่ถ้าดูตัวเลขงบประมาณด้านการศึกษาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณด้านการศึกษาอยู่ที่ 510,504.9 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 17 ของงบประจำปี 3 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณด้านการศึกษาปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 523,569.4 ล้าน เท่ากับร้อยละ 17.2 ของงบทั้งหมดในปีนั้น โดยงบการศึกษาปี 2562 ลดลงประมาณ 13,000 ล้านบาทเศษ และถ้าดูในรายละเอียดจากเอกสารดังกล่าว งบด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาลดลง 2,000 กว่าล้านบาท ส่วนตัวเลขรายละเอียดหลังผ่านการพิจารณาของ สนช. เมื่อวานนี้คงมีการปรับตัวเลขบ้าง ซึ่งถ้าหากหลังปรับแล้ว งบประมาณด้านการศึกษาปี 2562 ยังต่ำกว่าปี 2561 นั้นหมายความว่าอย่างไร? ทำไมรัฐบาลไม่เพิ่มงบด้านนี้ทั้งๆที่คุณภาพการศึกษามีปัญหามาก ไม่ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีปัญหา เด็กออกจากโรงเรียนนับแสนเพราะยากจน ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและในพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาครู นอกจากนั้นแผนปฏิรูปการศึกษากำหนดให้กระทรวงศึกษาและอื่นๆต้องดำเนินการอย่างมากมายหลายเรื่อง รวมทั้งรัฐบาลจะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ อีกด้วย แล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมารองรับ ตนจึงอยากให้รัฐบาลและกระทรวงได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าทำไมในเอกสารดังกล่าวท่านจัดงบด้านการศึกษาน้อยลง แล้วจะมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพหรือไม่? ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองทราบทิศทางการจัดการศึกษาก่อนการเลือกตั้ง ส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา ช่วยรีบปลดล็อกจะได้นำเสนอแนวคิดให้ประชาชนได้พิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น