วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

"ลดาวัลลิ์" ส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้น


ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว Ladawan Wongsriwong ว่า

วอนขอทุกพรรคการเมืองให้พื้นที่ทางการเมืองแก่ผู้หญิงเพื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมัยหน้าให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งผู้หญิงที่เคยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.มาแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยลงสมัครฯมาก่อน
          
สังคมไทยปัจจุบันยอมรับบทบาทของผู้หญิงตามยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือนอกจากการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแล้ว ผู้หญิงยังเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการของบ้านเมือง รวมถึงการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการเป็นตัวแทนทางการเมือง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่านักการเมืองหญิงมีความละเอียดอ่อน รอบคอบกว่าผู้ชาย รวมถึงนักการเมืองหญิงมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจที่เน้นไปทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ลึกซึ้งรอบด้านกว่าเพศชายที่เน้นไปทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แต่ในทางสถิติกลับพบว่าจำนวนสัดส่วนของเพศหญิง ต่อเพศชายในการเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศไทยยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่านานาประเทศ ดังจะเห็นว่าในการเลือกตั้งล่าสุดปี 2554 มี ส.ส.ที่เป็นผู้หญิงมีจำนวน 85 คน จาก ส.ส.ทั้งหมด 500 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 จากจำนวน 6 พรรค ดังนี้

พรรค                 ส.ส.บัญชี     ส.ส.เขต    รวม
เพื่อไทย                 15              34        49
ประชาธิปัตย์             6               16        22
ภูมิใจไทย                1                9         10
ชาติไทยพัฒนา         0                2          2
พลังชล                   0                1          1
ประชาธิปไตยใหม่      1                0          1
รวมทุกพรรค             23              62        85

การส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งมีสัดส่วนนักการเมืองหญิงสูงขึ้นตามมูลค่ามาตรฐานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP (United Nations Development Programme ) ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 30 ในเร็ววันนี้ ก็ต้องมุ่งไปที่พรรคการเมืองทุกพรรคว่าจะให้ความสำคัญและสนับสนุนนักการเมืองหญิงมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นในการเตรียมการเลือกตั้งนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสรรหาผู้หญิงที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง แล้วส่งรายชื่อให้พรรคการเมืองต่างๆพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ และขอความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองคัดเลือกผู้สมัครทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อที่เป็นหญิงให้มากที่สุดอย่างน้อย 30 ต่อ 70 แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการทำ “ไพรมารี่โหวต” หรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะต้องจัดส่งจำนวน 150 คน ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกนั้น ขอให้เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 45 คนหรือร้อยละ 30 ด้วย เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง จะได้ร่วมคิดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น