วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“ทษช.” อัด คสช. ไล่แจกเงิน มีนัยยะแอบแฝง


นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคไทยรักษาชาติ ตั้งคำถามถึงการที่รัฐบาล คสช.อนุมัติงบประมาณหลายหมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ว่าเป็นการใช้งบประมาณของประเทศเพื่อหาเสียงล่วงหน้าและมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่? เนื่องจากรัฐมนตรี 4 คนในรัฐบาล คสช.เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคพลังประชารัฐที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการเลือกตั้ง จึงถือว่าเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น ในขณะที่พรรคการเมืองอื่นยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ แม้มาตรการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่ถือเป็นการช่วยเหลือแค่ในระยะสั้น ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังสร้างภาระทางการคลังให้กับรัฐบาล ผูกพันภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต อันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

หากรัฐบาล คสช.มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน ควรจะหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และไม่มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงน่าจะเหมาะสมกว่า ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ จึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาล คสช. ปลดล็อกทางการเมือง ให้พรรคการเมืองอื่นทำกิจกรรมได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง และขอให้รัฐมนตรีทั้ง 4 ท่านลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบพรรคอื่น และหยุดอัดฉีดงบประมาณหาเสียงล่วงหน้า ดังเช่นกรณีนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น