วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“รุ่นใหม่เพื่อไทย” ติงรัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ถูกวิธี แนะเร่งเลือกตั้งฟื้นความเชื่อมั่น


ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสภาพัฒน์แถลงว่าภาวะหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีหนี้สินคงค้าง 12.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% นอกจากนั้นดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยรายภูมิภาคลดลงเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ที่ดัชนีต่ำสุดในประเทศ ราคาสินค้าเกษตร ทั้งปาล์ม และยางพารา ยังคงเป็นปัญหาสำคัญและยังไม่ได้การดูแลแก้ไข นอกจากนั้นยังมีปัญหาการตกงานในภาคการท่องเที่ยวนั้น

อยากให้รัฐตระหนักถึงความสำคัญการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเปราะบางมากหากมีปัจจัยแทรกซ้อนแล้ว ยังจะกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงในระยะยาว และยังเป็นตัวถ่วงที่สำคัญในการทำให้นโยบายการใช้จ่ายภาครัฐไม่ได้ผลทำที่ควร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนก็เป็นเพียงการปลอบประโลมระยะสั้น ที่ไม่ได้เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในระยะยาวและถาวร และการทุ่มใช้งบประมาณดังกล่าวในภาวะที่มีหนี้ครัวเรือนสูง อาจเปรียบเสมือนการให้รองเท้าวิ่งกับคนป่วยเจ็บขาเท่านั้น 

ดัชนีความเชื่อมั่นบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการที่ดัชนี้ดังกล่าวตกต่ำ จึงตั้งข้อสังเกตว่าแสดงถึงประชาชนไม่เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือเห็นว่าแนวทางของรัฐบาลปัจจุบันไม่ถูกวิธีหรือไม่? ซึ่งการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยผ่านการเลือกตั้งที่เสรี บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น