วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมพรรคประชาชาติคึกคัก


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ว่า วันนี้ ตลอดทั้งวันมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 และการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคประชาชาติ นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคปาฐกถาหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม พลังสร้างชาติ” และมีการบรรยายหัวข้อ “สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน” โดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวเสนอแนวคิด สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ์ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน และประกาศจะยกเลิกกฏหมายที่ไม่เป็นธรรม และให้ความหมายของคำว่า ชาติ หมายถึงประชาชาติ ไม่ใช่ประชารัฐ และต่อด้วยปาฐกถาว่าด้วย “การศึกษาที่ดีคือจุดเปลี่ยนประเทศไทย โดย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม เปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ กล่าวเสนอแนวคิด การศึกษาที่ดีคือจุดเปลี่ยนประเทศไทย รวมทั้งมองว่า การแก้ปัญหาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวสมาชิกพรรคและผู้ร่วมอุดมการณ์พรรคประชาชาติ การประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม และการเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัคร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก และมีผู้เข้าร่วมประชุมจนล้นห้องแกรนด์บอลรูม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น