วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"ลดาวัลลิ์" วอนสังคมตระหนักความปลอดภัยของเด็ก


#TV24 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า รู้สึกสลดใจข่าวการเสียชีวิตถูกชกจนเลือดคั่งในสมอง ของเด็กนักมวยคนหนึ่ง อายุแค่ 13 ปี และฝึกซ้อมชกมวยมาตั้งแต่อายุ 8 ปี แม้ว่าอาชีพชกมวยเป็นอาชีพสุจริตเป็นที่นิยมของคนส่วนหนึ่งในสังคม และเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ในฐานะที่เป็นคนทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตลอดมา โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีควรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ และได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้สมองกระทบกระเทือนจากการเล่นในชีวิตประจำวัน จากการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และจากอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปีกำลังเจริญเติบโต หากสมองของเด็กได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงบ่อยครั้งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้สมองเสื่อม ย่อมส่งผลต่อระบบความจำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ และผู้ใหญ่ทั้งหลายควรตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กทุกคนอยู่เสมอ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เด็กเพื่อประโยชน์ในธุรกิจของตนเองอย่างไม่เหมาะสม ขาดการคำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก รวมทั้งอย่าใช้ความรุนแรงต่อเด็ก หรือล่วงละเมิดทางเพศเป็นต้น

ลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า ในระดับรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายพัฒนาเด็กในทุกด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและให้ความปลอดภัย คุ้มครองสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ และต้องกำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น