วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"แกนนำ ทษช." ชมงานเมทัลเล็กซ์ หนุนใช้เทคโนโลยีพัฒนาประเทศ


วันนี้ นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติ และนายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคไทยรักษาชาติ ได้ร่วมชมงาน “เมทัลเล็กซ์2018” ซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการจัดแสดงและสาธิตเครื่องจักรหลากหลายชนิดที่มีความทันสมัย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เป็นประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจและพัฒนาประเทศ

นายต้น ณ ระนอง ให้ความเห็นว่า โลกกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคใหม่ คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ประเทศไทย ยังขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตย จะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและย้ายฐานการผลิตในที่สุด

“ในอนาคตอุตสาหกรรมใดก็ตามที่เป็นการผลิตซ้ำ ๆ หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ ถ้าหากเราไม่มีแผนรองรับ และรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ เราก็จะสูญเสียฐานการผลิต เศรษฐกิจก็จะหยุดชะงักต่อไปอีก”

ขณะที่ นายพงศ์เกษม กล่าวว่า “การเดินทางมาชมงานในครั้งนี้ ทางพรรคไทยรักษาชาติ ได้แนวคิดและความรู้ใหม่ๆมากมาย ที่จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแนวนโยบายต่างๆของพรรค โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีเป็นแกนหลัก เพื่อให้คนไทยเท่าทันเทคโนโลยี สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น