วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“สุดารัตน์” นำเพื่อไทย รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย พร้อมสมาชิกพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความรณรงค์ วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พฤศจิกายน 2561

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย พร้อมสมาชิกพรรค โพสต์ข้อความรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พฤศจิกายน 2561 โดยคุณหญิงสุดารัตน์ได้โพสต์ข้อความว่า "1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยถูกทำร้ายร่างกาย โดยเฉพาะจากบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการถูกทำร้ายทางจิตใจด้วยคำพูดที่ดูหมิ่นเพศภาพ มาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายน กันค่ะ


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย "สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคมไทยพัฒนาขึ้นมากจากหลายปีก่อน แต่ปัญหายังไม่หมดไป ทุกภาคส่วนควรช่วยกันส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย มาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเนื่องใน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายน กันค่ะ"

นายดนุพร ปุณณกันต์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย "สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง"


ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย "การแสดงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในประวัติศาสตร์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง เป็นทัศนคติเชิงลบในอดีต ที่ต้องรีบปรับเปลี่ยนในโลกยุคปัจจุบัน"

นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย "การไม่ทำร้ายผู้หญิง ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะตระหนักถึงแค่เฉพาะวันที่ 25 พฤศจิกายน เท่านั้น แต่มันควรจะอยู่ในจิตสำนึกของทุกๆ คน ทุกๆ วัน"


ร้อยโทหญิงสุณิสา  ทิวาดำรง "ผู้หญิง 2019 ต้องพึ่งตัวเองได้ แม้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว อย่าทนเป็นกระสอบทรายให้ใคร เพียงเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคมเลยค่ะ #ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กโดยเริ่มที่ตัวเรานะคะ"

นายชุมสาย ศรียาภัย ฝ่ายกฏหมายพรรคเพื่อไทย
"มิติของความรุนแรงต่อสตรียังคงดำรงอยู่ในสังคม ทั้งในการปฏิบัติและทัศนะทีมีต่อสตรี ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดออกไป"


นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย
"ทุกเพศนั้นเท่าเทียมกัน ไม่มีเพศไหนที่อยู่สูงหรือต่ำกว่ากัน การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเทศประชาธิปไตย"

 ดร.ธิดารัตน์  ยิ่งเจริญ  คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย "ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประเทศไทยต้องเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน"


นายยุ้ง จักรไพศาล คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย "ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาสังคมไทยและสังคมโลกมาเป็นเวลายาวนาน เราต้องหยุดปัญหานี้ด้วยการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดฯอย่างเข้มงวด รวมทั้งต้องให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสตรีที่ตกเป็นเหยื่อด้วย"  


นางสาวบุษญา ตั้งภากรณ์ คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย "ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นปัญหาสังคม สังคมควรปกป้องคุ้มครองผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ จากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น