วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"รุ่นใหม่เพื่อไทย" แนะลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ


ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขยะจากกระทงประมาณ 4,000 ตันต่อวัน ซึ่งภาระจะถูกพลักดันให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและหน่วยงานรับผิดชอบต้องเป็นผู้เก็บกระทงในแม่น้ำ ลำคลอง สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) ได้เปิดเผยข้อมูลระยะเวลาการย่อยสลายดังนี้ กระทงที่ทำจากต้นกล้วย ใบตอง กะลามะพร้าว (ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 14 วัน) กระทงที่ทำจากขนมปัง โคนไอศกรีม (ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 3 วัน) กระทงที่ทำจากกระดาษ (ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 2 – 5 เดือน) กระทงที่ทำจากโฟม (ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 50 ปี) กระทงมันสำปะหลัง (ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ) เมื่อดูสถิติข้อมูลย้อนหลังของ กทม. เพียงจังหวัดเดียว พบปริมาณกระทงที่เก็บได้ ในปี พ.ศ.2560 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 811,945 ใบ กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 760,019 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 51,926 ใบ

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวต่ออีกว่า รัฐควรออกกฎหมายห้ามใช้โฟมเนื่องจากเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือประชาชนคนไทยที่อยากจะลอยกระทงให้ลอยกระทง ครอบครัวละ 1 กระทงเท่านั้น แค่นี้เราก็สามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น