วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"ลดาวัลลิ์" แนะ รัฐดูแลสวัสดิการเยาวชน


#TV24 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมถกแถลงเชิงวิชาการ นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า : จุดเริ่มต้นของสวัสดิการสังคมทั้งระบบ จัดโดยเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า 109 องค์กร พร้อมกับตัวแทน 8 พรรคการเมือง ว่า "เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยจะมีการดูแลเด็กตั้งแต่การเตรียมพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด ไปจนถึงวัยรุ่น วัยเยาวชน อันที่จริงควรเน้นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-2 ปี เป็นพิเศษ เพราะเด็กวัยนี้ยังอยู่ในความดูแลของแม่และพ่อ พออายุ 3-6 ปี ก็ไปเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท ไม่น่าจะมากพอ ถ้ารัฐบาลบริหารเศรษฐกิจดี ก็สามารถเพิ่มให้มากขึ้นกว่านี้อย่างน้อย เดือนละ 1,000 บาทเหมือนที่ผู้สูงอายุได้รับเพิ่มขึ้นเดือนละ 600-700-800-1,000 บาท"


นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า "พรรคเพื่อไทยมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง กระจายรายได้ให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ หลุดพ้นจากความยากจน สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเสนอนโยบายด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะสนับสนุนนโยบายที่ดีทุกนโยบาย และขอให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาจัดงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปีอย่างเท่าเทียม และตั้งกองทุนอุดหนุนเด็กเล็กไว้รองรับคนรวยที่ประสงค์จะบริจาคคืนเข้ากองทุนก็ได้ ตามที่ เครือข่าย 109 องค์กรเรียกร้อง ซึ่งการดูประชาชนอย่างเท่าเทียมดังเช่นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่พรรคไทยรักไทยเริ่มต้นทำไว้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น