วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"รุ่นใหม่เพื่อไทย" สอนเศรษฐกิจรัฐไล่แจกเงินไม่เหมาะสม


ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ครม.เห็นชอบให้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรอบการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายนั้น ถือเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองตระหนักถึงความสำคัญอยู่เสมอ แต่สิ่งที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่ บางส่วนไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์

หลักการกระจายทรัพยากรที่ถูกต้องคือ นอกจาก 1. จะต้องกระจายทรัพยากรไปที่ภาคส่วนที่ถูกต้องของสังคม ซึ่งได้แก่ผู้รายได้น้อยแล้ว ยังต้อง 2. เป็นในลักษณะที่ทำให้ผู้มีรายได้น้อยรู้สึกมั่นใจว่าเป็นการเพิ่มรายได้ที่ “ถาวรและต่อเนื่อง” จนเกิดความมั่นใจว่า “รายได้โดยรวมในอนาคต” ของประชาชนสูงขึ้น จึงจะนำไปสู่การนำเงินนั้นไปใช้จ่ายและเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบขึ้น มิเช่นนั้น เงินที่กระจายลงไปจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 

การแจกเงินคนจนในครั้งนี้ บางส่วนมีลักษณะเป็นรายเดือนในระยะสั้น (ธ.ค.61 ถึง ก.ย.62) บางส่วนมีลักษณะให้เปล่าครั้งเดียว ซึ่งการแจกเงินในระยะสั้น หรือ One time payment โดยไม่เป็นการเพิ่มรายได้ถาวรเช่นนี้จะมีผลส่งเสริมระบบเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย โดยได้คาดการณ์ไว้ว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.07% จึงมีข้อสังเกตว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ปัจจุบันเปรียบเสมือนการแจกน้ำเปล่าบ้านละขวด แต่ไม่ได้สร้างกระบวนการที่ทำให้ฝนตกทั่วฟ้า และตกอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ ซึ่งต่างจากนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในระยะยาวของรัฐบาลก่อนๆ เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายสนับสนุนราคาสินค้าการเกษตร กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและถาวร จนนำไปสู่การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น