วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"สุดารัตน์" แสดงวิสัยทัศน์ อนาคตประเทศเริ่มที่การพัฒนาคนผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย เดินทางมาร่วมงานเสวนาวิชาการ อนาคตประเทศไทย วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง Thailand Moving Forward : Vision of Political Parties #TMF2018  ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวต่อเยาวชนที่ร่วมในงานดังกล่าวว่า “อนาคตของประเทศไทย อยู่ข้างหน้านี้ หลักคิดของพรรคเพื่อไทย เราเชื่อในศักยภาพคนไทย ไม่ว่าเขาจะเป็นเกษตรกร เป็นนิสิต เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หัวใจคือประชาชนคือหลักคิดของเรา ร่วมกันคิดกับประชาชน ที่ผ่านมา เราพยายามกระจายเม็ดเงินสู่ประชาชน อาทิ กองทุนหมู่บ้านซึ่งมีหนี้เสียน้อยกว่าธนาคารเสียอีก ซึ่งเราเห็นว่าวันนี้ หลายคนขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน”


“ถ้าถามว่า วันนี้ อนาคตของประเทศไทยเริ่มที่ไหน ขอตอบว่า เราต้องเริ่มที่การพัฒนาคน นโยบายของพรรคเพื่อไทย จะนำทรัพย์สินของโลกยุคใหม่ มาเป็นโอกาสของคนไทยทุกคน เราจะคว้าโอกาสของโลกยุคใหม่ คือ เทคโนโลยีและความรู้ เพื่อไทยจะสนับสนุน อะไรที่ขวางกั้นเราจะขจัด อาทิ ข้อกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะที่หลากหลาย เมื่อไปเดินพบประชาชน เราพบว่า ประชาชนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้กระทบแค่รากหญ้าแต่กระทบขึ้นมาถึงธุรกิจขนาดกลาง”

“เราจะขาดโอกาส หากเราไม่เป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญ พรรคเพื่อไทย เราจะคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ มาเป็นของน้องๆเยาวชนทุกคนให้ได้” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น