วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“สุดารัตน์” นำเพื่อไทยเยือนนครพนม รับฟังปัญหายางพาราอีสาน


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย เดินทางมารับสมัครสมาชิกพรรคที่จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยอดีต .. อาทิ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายอดิศร เพียงเกษ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์, นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายเกษม อุประ อดีต .. สกลนคร , พล...วิรุฬห์ พื้นแสน อดีต .. บัญชีรายชื่อ , นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต .. นครพนม, นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีต .. นครพนม, นายไตรรงค์ ติธรรม อดีต .. บึงกาฬ, นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต .. ร้อยเอ็ด 

คุณหญิงสุดารัตน์ และคณะเดินทางมารับฟังความคิดเห็นและรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนชาวสวนยางพารา ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยประธานเครือข่ายสวนยางตำบลพุ่มแก เป็นตัวแทนเล่าปัญหาราคายางพาราตกต่ำถึง 7 กิโลกรัม 100 บาท และมีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะมีนโยบายอุดหนุนยางพารา 2 หมื่นล้านบาท แต่ชาวบ้านมองว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ควรเอางบประมาณมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยการสร้างโรงงานและสายพานการผลิตแปรรูปยางพารา และวันนี้พรวคเพื่อไทยได้ลงมารับฟังปัญหาของชาวสวนยางพาราแล้วอยากให้ช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาราคายางให้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ  
   
ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า หลังจากได้ฟังปัญหาทั้งหมดแล้วพรรคเพื่อไทยจะขอนำเอาปัญหาพื้นที่นี้อำเภอนาแกไปเป็นต้นแบบ  ปัญหาที่ได้รับฟังมาทั้งหมดพรรคเพื่อไทยเห็นสอดคล้องและมองการแก้ปัญหาไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถบอกวิธีแก้ปัญหาได้เพราะติดคำสั่ง .44 อยู่ ทั้งนี้อยากให้ประชาชนชาวสวนยางมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ปัญหาราคายางได้เพราะในอดีต สมัยที่เป็นรัฐบาลก็เคยทำราคายางสูงสุดมาแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น