วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“สุดารัตน์” แลกเปลี่ยนความเห็นเยาวชน หนุนกระจายอำนาจ พัฒนาเศรษฐกิจสู่อีสาน


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับกฎหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคุณหญิงสุดารัตน์เปิดประเด็นด้วยเรื่องการพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุน และใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสในการค้าขาย การทำให้กฎหมายกลายเป็น Ai เพื่อลดขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้นักศึกษาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ถามคุณหญิงสุดารัตน์ ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอีสาน คุณหญิงแสดงความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศคือกำลังซื้อ สมัยก่อนไทยเปลี่ยนจากภาคเกษตรเป็นอุตสาหกรรมแบบรับจ้างผลิต แต่ยังไม่สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง เช่น การสีข้าว ซึ่งพรรคไทยรักไทยพยายามเปลี่ยนสังคมให้เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเองได้ นอกจากนี้ยังต้องใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะคนส่วนใหญ่หันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องปฏิรูปการเกษตร จากผลิตเน้นปริมาณ เป็นเน้นคุณภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ตลาดสปอตเกษตร ข้าวหอมมะลิในประเทศไทยแต่ละภูมิภาคมีรสชาติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในบินของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นหากเราใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพ สร้างเรื่องราวให้สินค้า หาตลาดทางออนไลน์ และกำหนดราคาได้เอง ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็จะต้องกล้บไปช่วยพัฒนาคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย และส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นจากฐานราก นอกจากนี้นักศึกษายังแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนและการเทรดหุ้นให้กับคุณหญิงสุดารัตน์ หลายคนมีกำไรจากการลงทุนประเภทนี้โดยยึดถือ การออมมากกว่าการหวังกำไร

หลังจากนั้นมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการกระจายอำนาจ คุณหญิงสุดารัตน์เล่าถึงการวางนโยบายของพรรคไทยรักไทยในอดีตว่าต้องการเน้นเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม แต่เมื่อปี 2549 ระบบการบริหารราชการของภาครัฐกลับเป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ภูมิภาคทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและการดูแลจัดการทางสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึงเช่น การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า

ปิดท้ายด้วยการพูดคุยถึงประเด็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งนับวันสัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมเพิ่มสูงขึ้น เป็นภาระของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องจ่ายภาษีเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คุณหญิงสุดารัตน์มีแนวคิดว่าเมื่อระบบสาธารณสุขมีคุณภาพผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นและยังสามารถทำงานในตลาดแรงงานได้จะเป็นการลดภาระให้ผู้สูงอายุมีงานทำและเลี้ยงตัวเองได้ ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ต้องหาแนวทางการประกอบอาชีพเช่นการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ไปต่อแถวกับอาชีพเดิมๆ ในตลาดแรงงาน เพราะเมื่องานเดิมมีน้อยอยู่แล้ว คนเกษียณอายุน้อยลง ก็จะเกิดการว่างานมากขึ้น หลังจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา คุณหญิงสุดารัตน์ถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น