วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“ทนายวิญญัติ” ท้วงรัฐจับปฏิทิน ผิดอะไร?


นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

#อาการหลอน

ตลอดระยะเวลา 4 ปีกว่า ภายใต้อำนาจ คสช. มาตรฐานใหม่ของประเทศไทยที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ คือ  ขันแดง เพลงแร๊พ และล่าสุด คือ ปฏิทินปีใหม่

ผมขอทักท้วงคนที่กำลังประสาทหลอนว่า  “ปฏิทินปีใหม่”  โดยสภาพและเนื้อหาไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหรือจะกระทบความสงบเรียบร้อยของประเทศแต่อย่างใด   

ในสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านค้า  องค์กรเอกชน  วิสาหกิจ  ธนาคารก็ทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่กันหมด  

ใครๆก็ยังทำได้ แล้วที่ทหารตำรวจ ยึดปฏิทินและแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชนกันแบบนี้  
ถามจริงๆว่ามันผิดอะไรกันนักหนา...ตอบประชาชนด้วย!

ท่านนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส ทำแจกบ้างสิครับ

คำว่าความมั่นคงของรัฐ”  คือ ความมั่นคงที่จะกระทบต่อความเป็นรัฐ  ไม่ใช่ความอ่อนไหวของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจเลย เจ้าหน้าที่รัฐควรใช้สติปัญญาแยกแยะให้เป็น การสนองตอบผู้บังคับบัญชาโดยขาดสติย่อมสร้างความเสื่อมเสีย ยังสะท้อนความไม่เข้าใจถึงความเป็นรัฐ ด้วยการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน กลับกลายเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงอย่างแท้จริง.


หมายเหตุ: ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น