วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“นพดล” แนะรัฐ ยกเลิก ม.44 คดีจำนำข้าว


5 พฤศจิกายน 2558 นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 39/2558 ที่ออกตามบทบัญญัติตาม มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เรื่อง การคุ้มครองการบริหารการจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้รับผิด นั้น ไม่ใช่การบิดเบือนการตรวจสอบหรือปฏิเสธการตรวจสอบ เพียงแต่พรรคต้องการความยุติธรรมในการตรวจสอบ หรือการเล่นตามกติกาอย่างเป็นธรรม หรือแฟร์ เพลย์ เพราะพรรคเพื่อไทยขอเพียงให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติตามหลักนิติธรรม กล่าวคือ ให้บุคคลใดที่ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนอย่างเต็มที่ตามกระบวนการยุติธรรม และฝ่ายผู้กล่าวหาหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องพร้อมถูกตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินการใดที่จะเป็นการก่อให้เกิดความรับผิดหรือพาดพิงผู้ถูกกล่าวหาจะต้องกระทำตามกฏหมายและหลักนิติธรรม และต้องถูกตรวจสอบหรือทบทวนได้ตามกระบวนการยุติธรรม

นายนพดล กล่าวอีกว่า แต่คำสั่งที่ 39/2558 ที่มีเนื้อหาในทำนองนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านั้น อาจขัดหลักนิติธรรมและมีคำถามว่า อาจขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจที่อำนาจบริหารต้องไม่ก้าวล่วงอำนาจตุลาการหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ไม่มีส่วนได้เสียเช่นนักวิชาการและอดีตตุลาการหลายท่านได้แสดงความกังวลถึงเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าว จึงหวังว่าผู้มีอำนาจจะรับฟังและพิจารณายกเลิกคำสั่งดังกล่าวนั้น แล้วปล่อยให้กระบวนการเรื่องจำนำข้าวเป็นไปตามครรลองและหลักนิติธรรม จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย ผู้ถูกกล่าวหาจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะมีสุภาษิตกฎหมายที่ยึดถือกันมานานว่า ความยุติธรรมนั้นจะต้องไม่เพียงเกิดขึ้น แต่ผู้คนจะต้องเชื่อและเห็นว่าความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเชื่อว่ากฎหมายที่ใช้กับตนเองเป็นธรรม ก็ย่อมนำไปสู่ความสงบสุขและสมานฉันท์ในบ้านเมือง จึงหวังว่าผู้มีอำนาจจะรับฟังข้อเรียกร้องเหล่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น