วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“เยาวเรศ”คืนถิ่นเมืองเหนือ นำสมาคมชาวเหนือ บริจาคผ้าห่ม-อุปกรณ์การเรียน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมชาวเหนือ พร้อมคณะรวม 30 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจักรพงษ์ ชื่นดวง กรรมการสมาคมชาวเหนือให้การต้อนรับ ก่อนที่คณะจะเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านไข่มุก และออกเดินทางไปมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์การกีฬา และเครื่องครัว ให้กับเด็กนักเรียนและครอบครัวประชาชนที่วัดสบป่อง ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้าแบ่งเป็นผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน, อุปกรณ์การเรียน 500 ชุด, อุปกรณ์การกีฬา 10 ชุด และ เครื่องครัว 1 ชุด

การจัดกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมความมีน้ำใจของพี่น้องชาวไทยภาคเหนือรู้รักและร่วมแบ่งปัน ปลุกจิตสำนึกให้รักและคิดถึงบ้านเกิด

ถัดมา นางเยาวเรศ ชินวัตร ในฐานะนายกสมาคมชาวเหนือ นายกสมาคมสตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย, ดร. อัญมณี วงศ์กายสิทธิ อุปนายกสมาคมชาวเหนือ และ นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี ไ้ด้เดินสายแจกผ้าห่มส่งมอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาว อ. ปัว จ.น่าน โดยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการคืนถิ่นเมืองเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 โดยมีการเดินทางไปทำกิจกรรมที่ จ.ลำพูน และ จ.พะเยา เป็นลำดับถัดไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น