วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“ชยิกา” ห่วง “กรธ.” ร่างรัฐธรรมนูญ เตือนมุ่งกำจัดบางพรรคทำประเทศพัง


"ชยิกา" ห่วง กรธ. ร่างรัฐธรรมนูญ ส่อทำประเทศพัง ชี้กฎหมายหลักประเทศไม่ควรมุ่งกำจัดพรรคใดพรรคหนึ่ง ควรมองประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "แซนด์-ชยิกา วงศ์นภาจันทร์" (บุตรสาว นางเยาวเรศ ชินวัตร) ในฐานะอดีตคณะทำงานจัดทำนโยบายพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook : Sand Wongnapachant โดยมีเนื้อหาดังนี้

วันนี้การร่างรัฐธรรมนูญแบบมีการ "ตั้งโควตา" หรือ "อั้นส.ส." นั้นเป็นการร่างเพื่อปิดกั้นพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เพราะการตั้งโควตา เป็นการบิดเบือนเจตจำนงค์ของประชาชนในการเลือกส.ส.เขต และ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่มีหน้าที่แตกต่างกัน คือ ส.ส. เขตมีหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ เป็นหน้าที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่ ส.ส. ปาร์ตี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา คมนาคม เป็นต้น เวลาที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การตัดสินใจส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ นโยบายพรรค และผู้แทนในพื้นที่ การอั้นโควตา จึงอาจบิดเบือนความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ เพราะคะแนนในส่วนของส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ หรือ ผู้แทนที่ดูแลด้านนโยบายถูก “จัดสรรปันส่วน” ให้กับพรรคที่ประชาชนไม่ได้เลือก

จึงอยากให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คำนึงประโยชน์ของประเทศโดยรวม อย่าคิดแต่เพียงเรื่องจะกำจัดเฉพาะ “บุคคลใดบุคคลหนึ่ง” หรือ “พรรคใดพรรคหนึ่ง” เสียจนเสียหลักการไปหมด ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่ไทยกลับวนอยู่ในอ่างแบบนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญควรร่างกฎหมายหลักของบ้านเมืองที่เอื้อให้ประเทศสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่า ไม่ใช่ร่างเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองโดยที่ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร และถ้าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาคล้ายของเดิมที่ไม่ยึดหลักประชาธิปไตยสากลที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ก็เสี่ยงที่จะไม่ผ่านประชามติอีก เช่นนี้แล้วประเทศจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างไร

ชยิกา วงศ์นภาจันทร์
7 พฤศจิกายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น