วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

“เรืองไกร” ยื่นรัฐทบทวน พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายฯ 1.5 แสนล้าน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นหนังสือถึงพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ทบทวนร่างพ...งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ที่สภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติผ่านไปก่อนหน้านี้ โดยชี้ว่า การเสนอร่างพ...ดังกล่าว ระบุความจำเป็นในการตรากฎหมาย รวมทั้งอ้างถึงยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แต่ตอนนี้ยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีการประกาศใช้ จึงมองว่า การตรากฎหมายดังกล่าวไม่ชอบ และจะทำให้มีปัญหาตามมา ตนจึงจำเป็นต้องยื่นขอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนเรื่องดังกล่าว พร้อมกันนี้นายเรืองไกรยังระบุว่า นายวิษณุ เครืองาม ในอดีตก็เคยทักท้วงกรณีที่มีปัญหาข้อกฎหมายคล้ายกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น