วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย-คอนราดฯ เสวนา: นโยบายในมุมมองคนรุ่นใหม่


สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนาวิชาการ “The issues and paths to reformation: Young generation’s perspective” โดยมี ผศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี


ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ในฐานะ ตัวแทนสถาบันฯและมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ ว่า

"นโยบายในมุมมองแนวคิดของคนรุ่นใหม่มีความสำคัญ ในฐานะที่จะช่วยขจัดข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่างๆ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และการเติบโตของคนรุ่นใหม่เอง ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการชี้ปัญหาว่าเราเจอปัญหาอะไรอยู่ จะแก้ไขอย่างไร แล้วเราอยากจะพัฒนาอะไร รวมถึงอยากจะให้ทิศทางของประเทศเป็นอย่างไร

อยากให้คนรุ่นใหม่ได้เสนอแนวคิดของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่เราจะแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้แนวคิดมีความรอบด้านยิ่งขึ้น แนวคิดของคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่จะทำให้ประเทศให้เจริญก้าวหน้าครับ"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น