วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

"เพื่อไทย" อัดรัฐ-แม่น้ำ5สาย ไร้สัจจะ เลื่อนเลือกตั้ง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นร้อนแรงที่ถูกวิพากษ์อย่างหนัก คือ การพิจารณา พรป.ส.ส.และ พรป.ส.ว. ซึ่งคนทั้งบ้านทั้งเมืองมองออกว่า ไม่ปกติ ไม่ชอบมาพากล เพราะเรื่องควรจบ ตกลงกันได้ด้วยดีในชั้น กมธ.ร่วม ที่ต้องฟัง กรธ. เพราะเป็นผู้ร่าง รธน. ทราบเจตนารมณ์ของ รธน.แต่ละมาตราดี

แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า แม้จะผ่านการพิจารณาของ กมธ.ร่วม และผ่านการให้ความเห็นชอบของ สนช.ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่กลับมี สนช.จำนวนหนึ่งยื่นเรื่องให้ศาล รธน. วินิจฉัยว่า พรป.ส.ว.ขัด รธน.หรือไม่ ซึ่งไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากตีความว่า เกิดสถานการณ์ไม่ปกติขึ้นในระหว่างแม่น้ำ 5 สายด้วยกันเอง

ไม่เพียงเท่านั้น ก่อนหน้านี้ สนช.เพิ่งมีมติคว่ำการสรรหา 7 กกต. ซึ่งในกระบวนการสรรหา ภาคส่วนอื่นไม่มีโอกาสเข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใด เป็นเรื่องภายในองคาพยพที่ คสช.และรัฐบาลควบคุมได้ จึงส่งผลสะสมความไม่เชื่อมั่นอีกประเด็นหนึ่ง
       
นอกจากนั้น กรณีศาล รธน.วินิจฉัยว่า พรป.ปปช.ไม่ขัด รธน. ก็มี กรธ.อาวุโส 2 ท่านให้ความเห็นตำหนิ สนช.ว่าออกกฎหมายขัดหลักนิติธรรม เปรียบเสมือนเป็นกฎหมายลูกทรพี คือ กฎหมายลูกฆ่ากฎหมายแม่ จะเห็นได้ว่าที่ยกตัวอย่างกรณีที่เป็นประเด็นสาธารณะดังกล่าวข้างต้น ล้วนดำเนินการโดยแม่น้ำ 5 สาย ซึ่งส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นประเทศทั้งสิ้น
         
ดังนั้น เมื่อรวมกับกรณีที่ นรม.ไม่รักษาสัจจะวาจา เลื่อนการเลือกตั้งหลายครั้ง และกรณี รมต.ในรัฐบาลโจมตี รอง นรม.อย่างรุนแรงข้ามทวีปปมการตรวจสอบนาฬิกาหรู แต่ผู้โจมตีกับผู้ถูกโจมตียังนั่งประชุม ครม.ร่วมกันได้อย่างปกติ ชี้ให้เห็นว่าแม่น้ำ 5 สาย ล้วนทำให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือ ไร้ความเชื่อมั่น ประการสำคัญเป็นการกระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น ไม่มีผู้ใดไปเกี่ยวข้องเลย อยากจะเห็นว่าที่ตนยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นจะมีผู้ใดในแม่น้ำ 5 สาย ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงบ้าง
       
นายชวลิต กล่าวในที่สุดว่า ลำพัง คสช.และรัฐบาล ไร้ความเชื่อถือ ไร้ความเชื่อมั่น ผู้ที่เสียหาย คือ
หัวหน้ารัฐบาลเท่านั้น แต่ถ้าเป็นระดับประเทศ ความเสียหายตกแก่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน ถามว่า คสช.และรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร หลายกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้แล้ว

ไม่ลาออก ก็ยุบสภา จึงขอฝากเป็นข้อคิดว่า ท่านจะรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรต่อประเด็นความเสียหายที่พวกท่านเป็นผู้ก่อเองทั้งสิ้น โดยไม่มีภาคส่วนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น