วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

"ยุทธพงศ์" นำชาวมหาสารคาม เปิดงานประเพณี "สรงกู่สันตรัตน์" สืบสานตำนานเมืองนครจัมปาศรี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เดินทางมายังโบราณสถานกู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณี "สรงกู่สันตรัตน์" สืบสานตำนานเมืองนครจัมปาศรี ประจำปี 2561 พร้อมขบวนแห่และพิธีทำบุญตักบาตรถวายผ้าป่า พิธีเสี่ยงทาย เสี่ยงวา จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย สรงน้ำกู่สันตรัตน์ กู่น้อยและสรงน้ำเจ้าพ่อโฮงแดง โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน


นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร กล่าวเปิดงานว่า "เรียน ท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่สันตรัตน์ คุณบําเพ็ญ บุตรวิเศษ ท่านกํานัน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน จากที่ได้รับรายงาน ของประธานคณะกรรมการ จัดงานประเพณีสรงกู่สันตรัตน์สืบสานตํานานเมืองนครจัมปาศรีประจําปี 2561 ประเพณีสรงกู่สันตรัตน์สืบสานเมืองนครจัมปาศรีจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี สําหรับในปีนี้ ตรงกับวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561"

"ประเพณีสรงกู่สันตรัตน์สืบสานตํานานเมืองนครจัมปาศรี ได้จัดขึ้นและสืบ ทอดมาหลายชั่วอายุคน กระทําขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาแด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และพระนางยศรัศมี ผู้ที่สร้างเมืองนครจัมปาศรี จะ เห็นได้จากโบราณสถานกู่สันตรัตน์ พระเทวรูปหลายๆ องค์ที่ขุดพบได้ที่นี้ และ ยังมีความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมเสี่ยงทาย เสี่ยงวา จุดบั้งไฟบ้านบั้งไฟนา แห่กับแก้กลับโกน เป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล"

"การจัดงานประเพณี สรงกู่สันตรัตน์สืบสานตํานานเมืองนครจัมปาศรี ในปีนี้ ผมขอชื่นชม คณะกรรมการจัดงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างภาครัฐ กับชุมชนเป็นอย่างดี ขอให้การจัดงานประเพณีสรงกู่สันตรัตน์ สืบสานตํานานเมืองนครจัมปาศรี ของพี่น้องชาวอําเภอนาดูน โดยเฉพาะพี่น้อง ตําบลกู่สันตรัตน์ได้ปฏิบัติสืบต่อไป"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น