วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

"เพื่อไทย" ชู "หญิงหน่อย" ลดขัดแย้ง-สร้างปรองดอง


นายไชยา พรหมา อดีต ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อดีตประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความเห็นว่า จากกระแสข่าวที่สังคมกำลังให้ความสนใจกับผู้ที่จะมาเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยในขณะนี้นั้น ในความเห็นส่วนตัว มีความเห็นว่า ในสถานการณ์การเมืองในขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นบุคลากรที่สำคัญของพรรคและมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบในนโยบายสำคัญๆของพรรคไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากมาย หากเรามองย้อนไปในอดีตท่านเคยทำหน้าที่ในกระทรวงสำคัญมาหลายกระทรวง เช่นเป็นผู้ผลักดันโครงการ 30บาทรักษาทุกโรคให้ประสพความสำเร็จ โครงการปฏิรูปการเกษตร ซึ่งทุกโครงการล้วนส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยขน์สูงสุดจากนโยบายของพรรค ดังนั้น ในมิติทางการเมือง ถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
   
ในส่วนตัวของกระผม เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความเหมาะที่จะนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่การเมืองในมิติใหม่ ที่สร้างสรร จรรโลงระบอบประชาธิปไตย และรักษาไว้ซึ่งสถาบันอันสูงสุด ตลอดจนสร้างปรองดองและสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเท่าที่ได้คุยกับ ส.ส. อิสานหลายคน เราเห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยในสถานการณ์ขณะนี้อย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น