วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

”เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ปาฐกถา “อนุรักษ์นิยม-ก้าวหน้า” สามารถอยู่ร่วมกันได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่างานปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 "ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย" โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใช้เวลาปาฐกถากว่า 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมฉายวิดีทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในช่วงเช้า

ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกาบางส่วน มีเนื้อหาระบุว่า ประเทศไทยเรามีทั้งฝ่ายที่อยากรักษาสถานภาพเดิม (status quo) ซึ่งเห็นว่าโลกใหม่คือสังคมที่ปนเปื้อน ดังนั้นจึงควรกลับไปสู่โลกเก่าที่ถูกต้องดีงามกว่า กับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะเห็นว่าความถูกต้องดีงามรออยู่ในอนาคต ในครรภ์แห่งปัจจุบันสมัย มีสังคมในฝันรอวันถือกำเนิด ในความเห็นของผม ลำพังความแตกต่างกันทางความคิดเช่นนี้ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงอันใด ดังเราจะเห็นได้จากตัวอย่างในประเทศที่เจริญแล้ว ประเทศเหล่านั้นก็มีทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายก้าวหน้า มีฝ่ายขวามีฝ่ายซ้าย แต่โดยพื้นฐานแล้วก็สามารถอยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้ ภายใต้กรอบกติกาเดียวกัน / ภาพ : ธีรพล สุขสาลี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น