วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

“จาตุรนต์” ติงรัฐแทรกแซง กกต. ขัดนิติธรรม


นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ปลดสมชัย" กับความเสียหายต่อบ้านเมือง

การที่หัวหน้าคสช.ออกคำสั่งให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งโดยไม่ใช้กระบวนการตามกฎหมายปรกติ มีนัยสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิด

การที่นายสมชัย แสดงความเห็นบ่อยๆ ถ้าผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีกับเขาได้ แต่ไม่อาจใช้เป็นเหตุปลดนายสมชัยได้ ส่วนการที่นายสมชัยไปสมัครเป็นเลขาธิการกกต.หากไม่ชอบด้วยระเบียบกกต. นายสมชัยย่อมขาดคุณสมบัติไป หรือหากใครเห็นว่ากกต.ออกระเบียบที่ไม่ชอบหรือช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้เป็นเลขาธิการกกต. ก็อาจร้องต่อศาลปกครองหรือปปช.ให้เกิดความถูกต้องได้ 

การที่หัวหน้าคสช. ออกคำสั่งปลดนายสมชัยจาก กกต.จึงเป็นการทำตามอำเภอใจที่ไม่เพียงไม่เป็นธรรมต่อนายสมชัย แต่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเมืองอีกหลายประการ คือ

1.เป็นการลงโทษบุคคลโดยไม่ใช้กระบวนการตามกฎหมายปรกติ ไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงหรือสู้คดี ทั้งยังลงโทษบุคคลไป โดยที่ไม่ปรากฏหรือไม่มีการพิสูจน์ว่าได้ทำผิดกฎหมาย จึงเป็นการทำตามอำเภอใจ เป็นการออกคำสั่งทีไม่ชอบธรรม ขัดและทำลายหลักนิติธรรม 

2.เป็นการแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้ง ดูแลให้พรรคการเมืองปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ทุกพรรคการเมืองได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน การออกคำสั่งนี้เป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งและกระทบต่อความได้เปรียบเสียเปรียบและการทำหน้าที่ของพรรคการเมือง  ทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ไม่อาจเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม โดยเฉพาะเมื่อไม่มีหลักประกันว่า จะมีการออกคำสั่งในทางแทรกแซงการเลือกตั้งในทำนองเดียวกัน หรือในลักษณะอื่นๆอีก

3.มีผลต่อความเป็นอิสระขององค์กรอิสระอื่นๆทั้งหมด ที่ย่อมหวั่นเกรงว่า หากทำอะไรให้คสช.ไม่พอใจ ก็อาจถูกคสช.ออกคำสั่งให้โทษต่อองค์กรหรือบุคคลในองค์กรเมื่อไรก็ได้ โดยไม่ต้องมีเหตุผลและไม่ผ่านกระบวนการตามกฎหมายที่เป็นธรรม เท่ากับทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรอิสระทั้งระบบตราบใดที่คสช.ยังมีอำนาจล้นฟ้าอยู่


__________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น