วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

“ชลน่าน” ชื่นชม อสม. เสียสละ ยกระดับความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ถือเป็นวันสำคัญครบรอบ 41 ปีวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)แห่งชาติ เพื่อไทยขอชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจ  ในการดูแลสุขภาพ และเป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพ ให้กับพี่น้องประชาชน ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่จำเป็น ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมหาศาล มีสุขภาวะที่ดี สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ ของระบบเศรษฐกิจ โดยรวม ที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

อสม. เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ ยิ่งที่ทำให้นโยบาย หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ของพรรคไทยรักไทย มาถึงพรรคเพื่อไทย ประสบผลสำเร็จ ทำให้พี่น้องประชาชนที่มีบัตรทอง เข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกันเสมอกัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นของผู้มารับบริการ
         
พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงความสำคัญของ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อย่างไม่แบ่งแยก และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขมูลฐานอย่างสุดความสามารถเสมอมา จึงขอชื่นชม และขอสนับสนุนการทำงานของ อสม.และ อสม.ควรได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนพ.ชลน่าน กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น