วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย-มูลนิธิคอนราดฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น "Social Movement"


สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนาวิชาการ "German reunification 1989-1990 and the path to reconciliation" ในประเด็น การต่อสู้ Social Movements ในช่วงระบอบ GDR เยอรมนีตะวันออก เหตุการณ์และปัจจัยช่วงการรวมเยอรมนี 1989-1990 และนโยบายหลังการรวมชาติ เช่น Legal Reform, Amnesty, Economic Development โดยมีนักวิชาการ อาทิ Dr. Hubertus Knabe วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี , ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข , ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ , ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ฯลฯ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น