วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"สมัชชาคนจน" ยุติการชุมนุม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกลุ่มผู้ชุมนุม สมัชชาคนจน มาปักหลัก เรียกร้องรัฐบาลนาน 18 วัน ให้แก้ไขปัญหาที่ดินที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปี 2535 และปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้นใหม่และปัญหาอื่นๆทั้งหมดรวม 35 เรื่อง แต่ละเรื่องเกี่ยวโยงหลายกระทรวง ล่าสุดผู้ชุมนุมได้ทยอยเก็บสัมภาระขึ้นรถบัสกลับภูมิลำเนาแล้ว โดยกลุ่มสมัชชาคนจน วิตกกังวลเรื่องการผ่อนผันให้ทำกินในที่ดินเดิม และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาล ซึ่งมีกรอบเวลาร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมกับเรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง นอกจากนี้ กลุ่มสมัชชาคนจน เห็นว่าพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว รัฐบาลควรมีมาตรการเพื่อทำให้ชาวบ้านพอมีชีวิตอยู่ได้ในเบื้องต้น เพราะตอนนี้ราคาต่ำจนเกษตรกรอยู่ไม่ได้ ทุกวันนี้ต้องกู้หนี้ จนพอกพูน สำหรับข้อเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามร่างคำสั่งที่สมัชชาคนจนเสนอไว้ จะถูกนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น