วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"สุดารัตน์" เรียกร้องรัฐบาล หนุนเลิกใช้สารเคมีอันตราย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


สร้างประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัย” เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และผลิตอาหารปลอดภัยป้อนโลก

โจทย์ใหม่ในเชิงนโยบาย ต้องไม่คิดแค่การทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น หรือการยกเลิกสารเคมีที่ใช้การปลูกพืช แต่ควรจะต้องคิดถึงภาพใหญ่ที่สำคัญไปกว่านั้นด้วย นั่นคือการยกระดับประเทศไทยให้เป็น "ศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัย"

เราจะเป็น “ศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัย” ของโลก เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยป้อนโลก ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนฐานการผลิตสินค้าเกษตรแบบ commodity ที่ต้องผลิตมากๆ แต่ขายได้ราคาต่ำ มาเป็นอาหารปลอดภัย, อาหารออแกนิค ที่ผลิตน้อยแต่ขายได้ราคาดี สร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากฐานราก สร้างความมั่นคั่งให้กับพี่น้องเกษตรกร

ดิฉันจึงเห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกรเอง แต่ตามที่ดิฉันได้นำเสนอไปแล้วว่า “การยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทางการเกษตร ต้องทำควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วย”

รัฐต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรมีทางออกในการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพราะถ้าห้ามใช้อย่างเดียวโดยไม่มีการแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือหาทางเลือกใหม่ในการกำจัดศัตรูพืชควบคู่กับการยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะทำให้มีการลักลอบขายสารเคมีในชื่ออื่นๆ แต่มีพิษเช่นกัน

ท้ายที่สุด จะส่งผลทำให้ไม่เกิดการเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจริง และเกษตรกรเองอาจจะต้องใช้ต้นทุนซื้อสารเคมีเหล่านี้ในราคาแพงขึ้น เพราะเป็นการลักลอบขาย ลักลอบใช้แบบใต้ดิน

นอกจากพี่น้องเกษตรกรจะไม่สามารถเลิกใช้สารพิษเหล่านี้ได้จริง ก็จะต้องแบกรับต้นทุนทั้งในเรื่องสุขภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้ว ผู้บริโภคเองก็ยังได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป

“การแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตรอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้ผู้บริโภคคนไทยปลอดภัยได้จริง หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลิตอาหารโดยไม่ใช้สารเคมีเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง”

สิ่งที่รัฐต้องเร่งทำในวันนี้ ก็คือ

-การสนับสนุนทุนในการใช้เครื่องมือทางการเกษตรและสารอินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช

-การให้องค์ความรู้ในการกำจัดศัตรูพืช ทั้งแบบภูมิปัญญาไทยและการให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่เกษตรกร

-การสนับสนุนการวิจัยของนักวิชาการไทยในการพิจารณาสารอินทรีย์ต่างๆ ในการกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร

-ควรให้ความรู้กับเกษตรกรให้เข้าใจการใช้สารเคมีทุกตัว (นอกจาก 3 ตัวที่แบน) ว่าจะต้องใช้อย่างไรจึงถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและตนเองได้อย่างไร

ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการหามาตรการในการช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการประกาศแบนสารเคมี

“อย่าปล่อยให้การแบนสารเคมีเหล่านี้ ต้องสร้างภาระหนักให้เกษตรกร โดยเกษตรกรไม่มีทางเลือก และไม่สามารถเลิกการใช้สารเคมีได้จริง สุดท้ายการที่เราหวังให้เกิดผลดีกับสุขภาพของคนไทยก็จะไม่สำเร็จ"

#เพื่อไทย #เพื่อเกษตรกรไทย
#เลิกใช้สารเคมี #ต้องไม่สร้างภาระใหม่ให้เกษตรกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น