วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"ชัชชาติ" เดินหน้า! ชวนคนกรุงฯพัฒนาอารยสถาปัตย์ รับสังคมสูงอายุ-ผู้พิการ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

วันนี้ มาคุยกับคุณ กฤษณะ ละไล กับเพื่อนๆกลุ่มมนุษย์ล้อ ที่ช่วยกันผลักดันอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบสำหรับทุกคน หลายๆท่านในกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยกันเพราะได้ร่วมงานกันสมัยผมทำงานที่กระทรวงคมนาคม

แลกเปลี่ยนความเห็นกันหลายเรื่องโดยเฉพาะปัญหาของการเดินทางของมนุษย์ล้อในกรุงเทพฯ ซึ่งมีตั้งแต่ทางเดินเท้า รถโดยสาร ห้องน้ำ ที่มีการพัฒนาดีขึ้นในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง แก้ไข

ผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญของเมืองที่มีความสุข (Happy City) คือความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน การออกแบบเมืองให้มนุษย์ล้อเดินทางได้สะดวก ยังมีประโยชน์ทั้งผู้สูงอายุ รวมถึงการสัญจรของคนทั่วไปด้วย

สิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาคือการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง ถ้าเราไม่เคยนั่งรถเข็นไปเข้าห้องน้ำ ก็ยากที่เราจะรู้ว่าต้องติดตั้งราวจับ หรือ ออกแบบโถส้วมอย่างไรที่เหมาะกับการใช้งาน

หัวใจของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆของ กทม คือการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการ เอกชน ประชาชน และนักวิชาการ พยายามลดความขัดแย้งและหาแนวร่วมให้มากที่สุดครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น