วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" เสนอตั้ง อนุกรรมาธิการ LGBT ใน กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ สภาผู้แทนราษฎร


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประธานคณะรับเรื่องราวทุกข์พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้รับฟังข้อมูลจากข้อเสนอของแกนนำกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBT โดยมี นายกิตตินันท์ ธรมธัช แดนนี่เดอะบีช นายกสมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทย นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสิทธิชาวรักเพศเดียวกัน ตนมีความเห็นว่า "ควรจัดตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาสิทธิความเสมอภาคความเท่าเทียมตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศขึ้นในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ซึ่งในคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว มีตัวแทนของทุกพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายความรู้ประสบการณ์ หากนำข้อเสนอทั้งหมดของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ที่เรียกร้องผลักดันมายาวนานมาพิจารณาอย่างจริงจังในคณะอนุกรรมาธิการน่าจะเกิดผลดี โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับกรมคุ้มครองสิทธิ์ รวมทั้งมาตรา 1448 ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสอย่างเท่าเทียม และ ร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศสภาพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยตรง"

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า "ที่สำคัญพรรคเพื่อไทยจะได้เสนอให้เชิญแกนนำของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมาธิการของ LGBT ชุดดังกล่าวด้วย เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเห็นว่าตัวแทนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ควรจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ต่างๆ ซึ่งจะสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้มีกฎหมายที่จะสนองประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มากที่สุด จะได้ดำรงตนอย่างมีความสุข มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม และจะเป็นประชากรที่มีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างเต็มที่"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น