วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“เพื่อไทย” เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


ที่พรรคเพื่อไทย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าว เปิดตัวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคเพื่อไทย ว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนและอุดมการณ์คือ คำนึงถึงความทุกข์สุขของประชาชนมาตลอด ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อผู้คนในสังคมเกิดสันติสุข ประชาชนได้รับการปฎิบัติจากหน่วยงานรัฐโดยให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งตรงนี้คือพันธกิจที่สำคัญของพรรคเพื่อไทย ดังนั้นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย จุงได้ตั้งตนเป็นประธานคณะรับเรื่องราวร้องทุกข์พรรค จากนั้นตนจึงได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมาพร้อมกับทีมงาน 17 คน ที่มีทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน อดีต ส.ส.รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆจากประชาชน สำหรับช่องทางในการร้องเรียน มี 3 ช่องทาง คือ 1.การสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงให้เห็นในเว็บไซต์พรรคเพื่อไทย เพื่อบอกรายละเอียดการร้องเรียน 2.การส่งจดหมายมายังตู้ปณ.222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย และ 3.เดินทางมายังพรรคเพื่อไทย พร้อมเอกสารการร้องเรียนได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น