วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“วรวัจน์” แนะรัฐรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ หลังถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

“วรวัจน์” จี้รัฐเร่งหามาตรการรับมือภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ยกระดับความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกตัดจีเอสพี


วันที่ 27 ตุลาคม 262   เวลา 13:00 น. นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือจีเอสพี กับสินค้าไทยคิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 39,650 ล้านบาท นั้น มีผลกระทบกับภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้ว อย่างยิ่ง

ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่ง แก้ปัญหา ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ยังคงส่งออกสินค้าและแข่งขันได้ โดยไม่กดราคาสินค้าเกษตรลงไปอีกและต้องหามาตรการลดต้นทุนทางด้านการเพาะปลูก โดยด่วน

นายวรวัจน์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้รัฐบาลควรต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทั่วโลกยอมรับ ว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพราะจะทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาสินค้าเกษตรพื้นฐาน

ซึ่งในการพิจารณางบประมาณหากพบว่าหน่วยงานไหนที่มีแผนงานในการส่งเสริมและแก้ไขการแปรรูปสินค้าเกษตร ทางคณะกรรมาธิการจะให้การสนับสนุนแต่หากหน่วยงานไหนไม่มีแผนงานชัดเจน หรือใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย ยังไม่จำเป็น ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือช่วยเหลือประเทศในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทางคณะกรรมาธิการคงจะมีการปรับลดงบประมาณอย่างแน่นอน ในส่วนของการทำหน้าที่กรรมาธิการนั้น ทางกรรมาธิการจะมีส่วนร่วมในการเร่งแก้ไขวิกฤติประเทศและให้คำแนะนำหน่วยงานเพื่อไม่ให้สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทรุดหนักลงไปอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น