วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"เรืองไกร" สับรัฐไม่คิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะกรรมาธิการงบประมาณ พรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า การจัดทำงบประมาณปี 2563 เป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้การชี้แจงจากสำนักงบประมาณ ก็ไม่สามารถอธิบายได้ถึงข้อสงสัยที่สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านสอบถาม รวมทั้งมีการเลือกใช้กฎหมายวินัยการเงินการคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณบางมาตรา ทั้งที่กฎหมายทั้งสองฉบับมีมาตราอื่นเกี่ยวข้องและมีสาระสำคัญสำหรับการจัดทำงบประมาณมาทุกรัฐบาล อาทิ มาตรา65 และมาตรา 66ของกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ที่มีการชี้แจงตัวเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 5 ประเภท คือ กรุงเทพ พัทยา อบจ.เทศบาลและอบต แต่ในคำของบประมาณมีการของบประมาณมาเพียง  3 ประเภท คือ กรุงเทพ พัทยา และอบจ.ส่วนเทศบาลและอบต.ไม่มีการจัดทำการของบประมาณสนับสนุน ทั้งๆที่กฎหมายไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่ต้องขอ

นาย เรืองไกร กล่าวด้วยว่า ส่วนกองทุนหรือทุนหมุนเวียน มีการทำเสนอของบประมาณมาเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นจากทั้งหมด ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกฎหมาย จากการสอบถามไม่มีคำตอบจากสำนักงบประมาณว่าทำไมมีการดำเนินการเช่นนี้ทางสำนักงบไร้คำตอบให้กับคณะกรรมาธิการ

การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ รัฐบาลใช้วิธีเอาการจัดทำงบประมาณสมัยรัฐบาลคสช.มาจัดทำใหม่ ส่งผลให้คำของบประมาณไม่สอดรับนโยบายที่แถลงต่อสภา อาทิ นโยบายเร่งด่วนที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตกลงเงื่อนไขกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลว่าจะมีการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วน แต่ในการจัดทำงบประมาณ ไม่มีการทำเรื่องของบประมาณเข้ามา ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอ เพราะรัฐบาลไม่คิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยากตั้งข้อสังเกตุว่า มีการเอาแผนงานงบประมาณเก่ามายำใหม่แล้วใส่นโยบายเร่งด่วนเข้าไปจึงไม่มีการของบประมาณในการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญลงไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น