วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

"วัฒนา" สอนรัฐ จ่ายเงินเยียวยาไม่ยั่งยืนเท่าผ่อนคลายมาตรการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


มีคนถามผมว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะจ่ายเงินเยียวยาแบบไหน คำตอบผม คือ

(1) คนไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรล้วนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทุกคน หากรัฐบาลจะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก็จะต้องจ่ายให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนจะมีผู้ที่เสียสละหรือไม่ก็เป็นสิทธิของแต่ละคน

(2) วิธีจ่ายเงินที่ง่ายที่สุดคือจ่ายเป็นครัวเรือนซึ่งจะได้รับกันอย่างทั่วถึงทุกอาชีพ ไทยมีประชากรประมาณ 65 ล้านคน หรือราว 20 ล้านครัวเรือน จ่ายให้ครัวเรือนละ 8,000 - 10,000 บาท/เดือน จะใช้เงินประมาณ 1.6 - 2 แสนล้านบาท/เดือน แต่หากยกเว้นผู้ที่มีรายได้อยู่แล้วหรือผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานเอกชนที่ยังไม่ถูกเลิกจ้างและได้รับเงินเดือน และผู้ที่สละไม่รับก็จะทำให้ยอดจ่ายลดลง

(3) ให้ผู้ไม่ประสงค์จะรับการเยียวยาได้ลงทะเบียนและให้ประชาชนคลิกเข้าไปดูเพื่อยกย่องผู้ที่เสียสละก็จะทำให้เกิดการตรวจสอบทางสังคมอีกทาง หรืออาจให้เป็นเครดิตทางภาษีกับผู้ที่ไม่รับการเยียวยา

(4) การจ่ายเงินอาจทำได้หลายวิธี เช่น ส่งเป็นเช็คทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือโอนผ่านกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชน เพื่อกระจายคนไม่ให้ไปรับเงินพร้อมกันในที่เดียว

(5) ผู้ที่ได้รับเช็คเช็คสามารถเอาไปขึ้นเงินสดจากธนาคาร หรือเอาไปซื้อของได้โดยตรงหากมีเงินทอนก็อาจเก็บเป็นเครดิตไว้ หรือให้ห้างร้านโอนเงินทอนเข้าบัญชีของตนได้

หากท่านใดเห็นว่ามีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็สามารถเสนอแนะได้ ขอเพียงรัฐบาลหัดฟังให้เป็นก็จะเกิดปัญญาไม่ต้องหลับหูหลับตาโกหกประชาชนว่าเพราะคุณเป็นเกษตรกรอีก

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเยียวยาไม่ยั่งยืนเท่ากับการผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้กลับมามีชีวิตปกติเช่นเดิมภายใต้กรอบวินัยสาธารณสุข เพื่อให้ทุกคนได้ทำสิ่งที่อยากทำคือ “การทำมาหากิน” เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าและประชาชนก็จะช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลต่อไป

วัฒนา เมืองสุข
13 เมษายน 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น