วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

"โภคิน" เผยเพื่อไทยร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน ออกจดหมายเปิดผนึกสู้โควิด


นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย  กล่าวว่าการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการต่อสู้กับโควิด-19 ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 เมษายน) เวลา 11.00 น.ว่า
.
1. พรรคเพื่อไทยได้มีการหารือ ประสานงานและแลกเปลี่ยน ความเข้าใจกับพรรคการเมืองในหลายประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พรรคมีความเป็นสถาบันการเมือง เป็นที่สะท้อนเสียงของประชาชน และมีแนวนโยบาย ในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อความอยู่ดีกินดีและการมีสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทย ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงภารกิจที่ต้องร่วมกัน ปกปักรักษาโลกให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาแบบสีเขียวและยั่งยืน
.
2. เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 พรรคเพื่อไทยก็ได้ติดต่อประสานงานกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีจดหมายแสดงความห่วงใย และให้กำลังใจประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐบาลจีนมาอย่างต่อเนื่อง จนจีนประสบความสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19
.
3. พรรคเพื่อไทยได้รับการประสานจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชักชวนพรรคการเมืองในประเทศต่างๆให้ร่วมเห็นชอบ ในจดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโควิด-19 และพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขอความร่วมมือจากพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ได้ตอบรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพราะเห็นว่า โควิด-19 เป็นศัตรูของมนุษย์ชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันต่อสู้อย่างเต็มที่และเข้มข้น
.
4. หลังจากการปรับปรุงถ้อยคำภาษาอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับจากพรรคการเมืองทั้งหลายแล้ว ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงได้จัดการแถลงถึงจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เวลา 19.00 น. (เวลาจีน) ซึ่งตรงกับเวลา 18.00 น. ของไทย
.
5. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและให้ เสียงเรียกร้องแห่งความสามัคคีในจดหมายเปิดผนึก ได้เกิดการรับรู้และเผยแพร่ไปยังประชาชนและทุกภาคส่วนของโลก ในอันที่จะผนึกกำลังต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าว ด้วยความร่วมมือ ทั้งใจและกายของทุกคน พรรคเพื่อไทยจึงจัดการแถลงข่าว แถลงถึงข้อความในจดหมายเปิดผนึกที่แปลจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับทราบและร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติไปอย่างพร้อมเพียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น