วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" ห่วงประชาชน เจอมรสุมภัยแล้ง-ไฟป่า-โควิด


นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ในฐานะคณะทำงานติดตามปัญหาภัยแล้งและไฟป่า พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาภัยแล้งและไฟป่า โดยได้เป็นหนึ่งในคณะทำงานนั้น คณะทำงานดังกล่าวได้ประชุมทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ได้สรุปว่า
     
ขณะนี้ประเทศไทย คนไทยนอกจากเผชิญปัญหาโควิตแล้ว ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามคือ ภัยแล้ง เพราะขณะนี้แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างในหลายภาคแต่สำหรับที่ภาคอีสานและภาคเหนือนั้นเป็นเพียงให้ความชุ่มเย็นระดับหนึ่งเท่านั้น แต่โดยสภาพทั่วไปแล้ว ในชนบทและชุมชนเมืองยังขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพราะแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตปะปาไม่มีน้ำเพื่อการดังกล่าว ยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วถือว่าวิกฤตหนัก ที่เป็นเช่นนี้เพราะสายน้ำใหญ่ๆ อาทิ โขง ชี มูล ตลอดจนลำน้ำสาขาทั้งหลายน้ำน้อยผิดปกติ ห้วย หนอง คลอง บึง ส่วนใหญ่ยังแห้งขอด  เขื่อนหลักๆเช่นเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ ลำปาว ฯลฯ ซึ่งวิกฤติมา 2 ปีแล้วยังไม่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่ชลประทานได้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเพราะปลูกได้ โดยเฉพาะนาปรัง
       
คณะทำงานดังกล่าวได้ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพบว่า ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก การจัดงบประมาณทั้งปี 62 ปี 63 จำนวนน้อยไม่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ล่าช้าและส่อว่าจะมีการทุจริต ยกตัวอย่าง ขณะนี้เดือนเมษายนซึ่งร้อนและแล้งทึ่สุด การขุดลอก ห้วย หนอง คลองบึงเพื่อส่งน้ำสู่พื้นทึ่แห้งแล้งและรองรับน้ำฝนใหม่ที่จะมาแทบไม่มีการดำเนินการเลย เข้าใจว่าจะไปขุดลอกได้อีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นฤดูฝนแล้ว ซึ่งนอกจากไม่ตอบโจทย์แล้วยังจะเปิดช่องมีการทุริตกันง่าย เพราะการขุดดินในน้ำจะตรวจสอบยาก นี่คือการบริหารจัดการงปประมาณที่ไร้กระสิทธิภาพ การขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี แต่ขณะนี้นอกจากทำได้น้อยมาก ยังมีการตั้งราคาเกินตลาด300-400%
     
ฝนหลวงที่พึ่งยามยากของเกษตรกร ถูกลดความสำคัญลงโดยตัดงบลงเป็นจำนวนมาก จึงยังไม่เห็นว่ามีการทำฝนหลวงเลยทั้งๆที่บางครั้งปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เอื้อให้ทำได้
       
อีกเรื่องคือการแก้ปัญหาปลายเหตุ ได้แก่การเยียวยาเกษตรกรด้วยเงินชดเชยภัยแล้ง น้ำท่วม ก็พบว่าเงินยังไม่ถึงมือเกษตรกรเลย
         
ผมจึงฝากให้รัฐบาลแบ่งสมอง แบ่งเวลา แบ่งทรัพยากร เพื่อทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ควบคู่ไปกับปัญหาโควิตด้วย เพราะวิกฤติโควิตจะผ่านไปเมื่อไรไม่มีใครตอบได้ แต่ปัญหาเศรษกิจซึ่งเกิดจากโควิตได้เกิดขึ้นแล้ว ยิ่งซ้ำเติมด้วยภัยแล้งเข้าไปอีก พวกเราจะเผชิญวิบากกรรมแน่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น