วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

"อนุดิษฐ์" เตือนรัฐบาล เร่งเยียวยาเกษตรกรก่อนปัญหาบานปลาย


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าตนเองได้รับการสะท้อนปัญหาจากส.ส.ของพรรคจากทุกภาคว่า ขณะนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาต่างๆรอบด้าน เพราะการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง 5 - 6 ปีที่ผ่านมา รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำได้  ทำให้หนี้สินเกษตรกรเพิ่มพูนเป็นลำดับเหมือนดินพอกหางหมู ส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

นอกจากนี้ เกษตรกรยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง สลับกับน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ซึ่งการเยียวยาผู้ประสบภัยปีล่าสุดพบว่า รัฐบาลยังค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้ง น้ำท่วมกับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมาประสบปัญหาวิกฤตไวรัสโควิด-19 ซ้ำเติมจากปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่ จึงส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนเป็นทวีคูณ

“ส.ส.เพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนเหมือนกับอาชีพอื่นๆได้หรือไม่?  เพราะการผลิตอาหาร “ป้อนไทยป้อนโลก” ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง หากเกษตรกรมีหนี้สินรุงรัง ชักหน้าไม่ถึงหลัง จะผลิตอาหารคุณภาพให้พวกเราได้อย่างไร”

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ส.ส.เพื่อไทยเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรอบด้าน โดยตนเองได้รวบรวมข้อเสนอแนะและมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรจาก ส.ส. ทั้งสิ้น 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) รัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวน ฯลฯ เพราะปัจจุบันเกษตรกรมีหนี้สินท่วมตัวจนขาดกำลังในการซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว 2)รัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่ค้างเกษตรกรอยู่ให้ครบถ้วน และ 3)สนับสนุนเงินดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรครัวเรือนละ 35,000 บาท โดยด่วน

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นๆ และเร่งช่วยเหลือทุกครอบครัวให้ทันเวลา ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ไม่เช่นนั้นปัญหาจะลุกลามบานปลาย แก้ไขยาก และเกิดผลร้ายกับเกษตรกรและครอบครัวมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน” น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น