วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" แถลง แนะรัฐสร้างสมดุล เข้มสุขภาพ-คลายเศรษฐกิจ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์โควิดพรรคเพื่อไทย และ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019 ในประเทศไทย ว่า เห็นได้ว่า มาตรการการป้องกันโรค คือการดูแลสุขอนามัยตัวเองของประชาชน Physical Distancing เป็นไปด้วยดี การควบคุมโรค การปิดสนามบิน การคัดกรอง และกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้ทำกันอย่างเข้มงวดในระยะหลัง ทำให้จำนวนผู้ ติดเชื้อรายใหม่ลดลงการรักษาพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นจำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักในการดำรงชีวิตจากการที่ต้องหยุดงานตกงาน ไม่มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีวิต การเยียวยาของกระทรวงการคลัง ไม่ทั่วถึงเราจะเห็นภาพคนที่ไปเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน 5,000 บาทที่กระทรวงการคลัง คนจำนวนมากมายออกมาเบียดเสียดดรับแจกอาหาร รับเงิน  มีคนที่ทุกข์หนักจนถึงขนาดฆ่าตัวตาย


เราจำเป็นต้องสร้างความสมดุลย์ ของความปลอดภัยจากโควิด 2019 กับความปลอดภัยจากความอดอยาก จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผ่อนคลายมาตรการโดยใช้หลักการของ WHO และหลักการทางการแพทย์เป็นลำดับขั้น จึงขอเสนอแนวทาง “เข้มสุขภาพ คลายเศรษฐกิจ” ดังนี้

1. การปิดสนามบินเพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อไวรัสโควิด 2019 จากต่างประเทศอาจจะต้องทำต่อไป แต่ต้องเร่งนำคนไทยที่ติดอยู่ในต่างประเทศกลับมาสู่เมืองไทยโดยมีมาตรการกักกันอย่างเข้มงวด

2. การเดินทางระหว่างจังหวัดยังต้องคงความเข้มงวดในการคัดกรอง และการกักกันผู้เดินทางมาจากจังหวัดหรือสถานที่ที่มีการระบาดของโรคอยู่

3. เร่งตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันของประชาชนในประเทศให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง

4. เร่งทบทวนและเสริมความรู้ ให้ประชาชนทุกคนในการดูแลป้องกันตนเอง ให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น อ.ส.ม. ที่จะดูแลป้องกันชุมชนแต่ละชุมชน


5. เร่งเสริมความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล ในเรื่องสถานที่ ห้องตรวจ ห้องคนไข้ ห้องไอซียู อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ ยาต้านโควิด2019 ตลอดจนหน้ากาก และ อัลกอฮอล์ให้เพียงพอ

6. เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการธุรกิจต่างๆ โรงเรียน บ้านพักคนชราสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่จะต้องมีการคัดกรอง มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีที่ให้ล้างมืออย่างพอเพียง การจัดสถานที่ไม่ให้คนแออัด ให้มี Physical Distancing

7. จัดลำดับความสำคัญของกิจการต่างๆ ทั้งกิจการสาธารณะ สถานประกอบการและธุรกิจต่างๆ ที่จะเปิดตามลำดับในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชน

8. กำหนดมาตรการที่จะผ่อนคลายทั้งประเทศโดยรวมและมาตรการที่จะผ่อนคลายในแต่ลแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ ตามสถานการณ์ของศักยภาพในการควบคุมโรคและ สภาพเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ก่อนถึงการปลดมาตรการทั้งหมด รัฐบาลต้องรีบจ่ายเงินเยียวยาให้คนทั้งประเทศอย่างทั่วถึงและทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น